Robusta Buôn Ma Thuột – Chế Biến Khô Sàng 16

48,000

Cà phê nhân Robusta sàng #16 loại 1.

– Đen (Black): 0.1%.

– Vỡ (Broken): 1.5%max.

– Tạp chất (Foreign matter): 0.1%max.

– Độ ẩm (Moisture): 12.5%max.

– Tỷ lệ trên sàng: 90%min trên sàng #16.

Danh mục: